Design a site like this with WordPress.com
Get started

Zijn honing en ahornsiroop gezonde vervangers voor geraffineerde suikers?

Studies hebben aangetoond dat natuurlijke zoetstoffen (honing en ahornsiroop) onze bloedsuikerspiegel minder verstoren dan geraffineerde suiker. Ze worden dus als gezond beschouwd. Dit is echter maar een klein stukje van de puzzel van de voedingswetenschap, het totaalbeeld ziet er iets anders uit.

Advertisement

Are honey and maple syrup healthy replacements for refined sugars?

Studies have shown that natural sweeteners (honey and maple syrup) interfere less with our blood glucose levels than refined sugar. They are thus considered to be healthy. However, this is only a small piece in the puzzle of nutritional science, the overall picture looks a little different.

Sind Honig und Ahornsirup ein gesunder Ersatz für raffinierten Zucker?

Studien haben aufgezeigt, dass natürliche Süßungsmittel (Honig und Ahornsirup) weniger stark in unseren Zuckerhaushalt eingreifen als raffinierter Zucker. Deshalb gelten sie als gesund. Allerdings ist dies nur ein kleines Stück im Puzzle der Ernährungswissenschaften, das Gesamtbild sieht doch etwas anders aus.

Warum Wissenschaftler GMOs im Labor brauchen

Genetisch Modifizierte Organismen (GMOs) sind wichtige Instrumente, mit denen Wissenschaftler die Grundlagen des Lebens erforschen können. Das Wissen ist zum Beispiel wichtig, um Krankheiten zu heilen. Und so profitieren alle von den Erkenntnissen der Grundlagenforschung.

Waarom wetenschappers GGO’s maken voor onderzoek in het laboratorium

Genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) zijn krachtige hulpmiddelen die wetenschappers helpen de basis van het leven te bestuderen. De kennis die ze ermee opdoen, is de basis die leidt tot verschillende toepassingen voor iedereen.

Why scientists need to create GMOs for their research in the lab

Genetically modified organisms (GMOs) are powerful tools that help scientists study the foundation of life. The knowledge that can be created with them is the basis for applications everyone can benefit from. It can be the cure of a disease or the cure of hunger. The GMOs are made to be used in a laboratory, but the knowledge that is created with them is made for everyone.