Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tuinboonplant ondersteunt hommelpopulatie

bumble bee

Hommels profiteren van tuinboonplanten. Door deze gewassen te planten, kan de afnemende hommelpopulatie weer toenemen. Dat ontdekten wetenschappers tijdens een grote veldstudie in Duitsland.

Onderzoekers van de universiteit van Göttingen lieten zien dat tuinboonplanten specifiek hommels aantrekken en hun populatie bevordert. Van alle bestuivers kunnen zij al een van de weinige bij de nectar van de tuinboonbloemen. Dat komt omdat de nectar diep in de bloem verstopt zit. Alleen hommels hebben een tong die lang genoeg is om de nectar op te slurpen. Door het gebrek aan concurrentie groeit hun overlevingskans en populatie, zeggen de onderzoekers in hun publicatie in Journal of applied ecology

Twee keer zoveel hommels

De wetenschappers gebruikten velden van een vierkante kilometer. Op het ene veld groeiden tuinboonplanten en het andere veld, vijf kilometer verderop, was vrij van tuinbonen en andere peulvruchten. In totaal bestudeerden de wetenschappers vijftien van deze opstellingen, verspreid over Duitsland.

Drie maanden lang hielden wetenschappers met steekproeven bij hoeveel wilde bijen en hommels de velden bezochten. Tijdens twee van de drie maanden, telden zij op velden met tuinboonplanten twee keer zoveel hommels dan op velden zonder zulke planten. Andere bijen kwamen even veel voor op beide velden. De tuinboonplanten vormen een ecologische nis voor hommels, concludeerden de onderzoekers.

Een hommel eet de nectar uit een tuinboombloem.
Credit: Nicole Beyer via EurekAlert

Afnemende biodiversiteit

Bestuivers zoals hommels en bijen spelen een belangrijke rol in het leven om ons heen. Acht op de tien eetbare gewassen is bijvoorbeeld afhankelijk van bestuiving door insecten. Dat is een economische waarde van 153 miljard euro wereldwijd. Maar het gaat slecht met de wilde bestuivers. De afgelopen jaren namen hun aantallen behoorlijk af.

In Nederland leven 360 soorten bijen, waar ook de hommels onder vallen. Meer dan de helft daarvan dreigt te verdwijnen. Dat heeft onder andere te maken met een afnemende biodiversiteit: het landschap bevat steeds minder bloemen en plekjes waar hommels en bijen zich kunnen nestelen. Die rommelige plekjes en wilde bloemen moesten plaatsmaken voor landbouw en steden.  

“Sommige bestuivers hebben behoefte aan een specifieke plantensoort

Gericht herstel

Er lopen verschillende initiatieven op nationale en internationale schaal om de hommel- en bijenpopulatie te herstellen. Dat is een complexe zaak, waarbij de natuur verrijkt moet worden. Maar alleen het aanplanten van wilde bloemen en nestelplekken voor bestuivers is niet voldoende. Sommige bestuivers hebben behoefte aan een specifieke plantensoort, zoals de Duitse wetenschappers ontdekten voor hommels. Nu bekend is dat tuinboonbloemen de hommelpopulatie stimuleren, kunnen de projecten hierop inspelen door op gerichte locaties tuinboonplanten te groeien.


Lees meer over dieren

Referenties:

Beyer, Nicole, et al. “Functional groups of wild bees respond differently to faba bean (Vicia faba L.) cultivation at landscape scale.” Journal of Applied Ecology.

Press release: “Bumblebees benefit from faba bean cultivation“, Eurekalert (10 september 2020)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s