Design a site like this with WordPress.com
Get started

De crisis van volwassen worden

Ben je ooit bang geweest om de verkeerde beslissing te nemen? In dat geval, ben je niet de enige. Vooral jonge mensen hebben moeite om de juiste weg te vinden, omdat er zoveel opties zijn. Soms kan dit zelfs leiden tot de zogenaamde quarter life crisis.

De angst om de verkeerde keuze te maken kan behoorlijk overweldigend zijn. Na het maken van een keuze, hebben sommige mensen het gevoel dat ze toch niet op de juiste weg zitten. Maar er is hoop. Er zijn manieren om met de situatie om te gaan. Anna, maatschappelijk werkster bij Wageningen University & Research, legt uit hoe.

Wat is een quarter life crisis?

Het fenomeen doet zich voor bij mensen van eind twintig en begin dertig, wanneer hun leven verandert, maar niet voldoet aan bepaalde verwachtingen. Er zijn twee soorten quarter life crises: (1) mensen voelen zich opgesloten, of (2) ze voelen zich buitengesloten. In het eerste geval ben je ontevreden over je situatie, maar zie je geen uitweg. Bijvoorbeeld wanneer je aan je eerste baan bent begonnen en merkt dat je het verkeerde carrièrepad bewandelt. In het tweede geval denk je dat je je doelen niet kunt bereiken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je na het behalen van een diploma moeite hebt met een baan vinden. 1, 2.

“Slechte dagen zijn normaal. Maar als die dagen veranderen in weken en maanden, kan het raadzaam zijn om professionele hulp te zoeken.”

Anna, bedrijfsmaatschappelijk werkster bij Wageningen University & Research

Mensen die lijden aan zo’n crisis voelen zich depressief. Een poging om de problemen op te lossen kan nieuwe hoop geven. Maar als de zoektocht niet tot een goede oplossing leidt, zal dat snel weer tot een depressieve stemming leiden. En zulke negatieve emoties kunnen overdonderend zijn 1, 2.

Iedereen kent twijfels. Wat maakt ze tot een crisis?

Hoewel de term quarter life crisis relatief nieuw is, bestaat het fenomeen al lang. Al heeft het in het verleden niet zoveel aandacht gekregen als nu. Als je rondkijkt in je eigen vrienden- en familiekring, zul je merken dat veel mensen in de loop van hun leven van partner, woning of baan veranderen. Twijfels over beslissingen zijn onderdeel van het opgroeien – en ja, van het leven. Maar voor sommige mensen kan de angst om verkeerde keuzes te maken zo krachtig zijn dat die het dagelijks leven beïnvloeden. En dat maakt ze tot een crisis. “Slechte dagen zijn normaal. Maar als die dagen veranderen in weken en maanden, kan het raadzaam zijn om professionele hulp te zoeken”, zegt Anna.

In het begin van zo’n crisis ontstaat een vraag: ‘Heb ik de juiste partner / carrière gekozen?’, ‘Ben ik de persoon die ik wil zijn?’, ‘Is mijn leven goed genoeg zoals het is?’. Sommige keuzes die we in het leven moeten maken kunnen erg aangrijpend zijn. Volgens Anna zijn vooral hoogopgeleide mensen er gevoelig voor. Voor hun staat de wereld open en dat schept druk om het beste uit het leven te halen.

“Social media speelt ook een rol”, zegt Anna. “Omdat we daar allemaal proberen een beeld van onszelf te creëren, zoals we willen dat anderen ons zien. Natuurlijk moet dat beeld bijzonder positief zijn. Als je rondkijkt op online platforms zie je alleen het schijnbaar positieve, gelukkige leven van anderen. Mensen delen zelden twijfels, mislukkingen en negatieve ervaringen. Dat zorgt voor meer druk om iets buitengewoons te bereiken.”

Het leven biedt veel opties. Het ene pad is aantrekkelijker dan het andere en we vragen ons dan af: “Heb ik de juiste keuze gemaakt?” Dat is misschien wel de kern van het dilemma.

“Het is raadzaam om jezelf te bevrijden van verwachtingen over hoe het leven eruit zou moeten zien en je te concentreren op wat je gelukkig maakt”

Anna, bedrijfsmaatschappelijk werkster bij Wageningen University & Research

Wat kun je doen als je in een quarter life crisis zit?

Om de crisis het hoofd te bieden, adviseert Anna om naar jezelf te luisteren. Probeer te ontdekken wat bij jouw persoonlijkheid past. Wat zijn jouw sterke punten en kwaliteiten? Wat zijn jouw waarden? Wat maakt je gelukkig? “Neem dat als uitgangspunt voor beslissingen. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor twintigers en dertigers.”

Het is raadzaam om jezelf te bevrijden van verwachtingen over hoe het leven eruit zou moeten zien en je te concentreren op wat je gelukkig maakt. Maar je moet ook accepteren dat alles zijn nadelen heeft. Een perfecte partner of een perfecte baan bestaat niet. “Toch kun je nog steeds een bevredigend leven leiden”, aldus Anna.

“Elke crisis kent een oplossing, al lijkt het misschien in eerste instantie niet de beste oplossing”

Anna, social worker at Wageningen University and Research, the Netherlands

Anna adviseert ook om met anderen te praten over je zorgen. Niet alleen omdat ze je kunnen adviseren, maar je zal ook merken dat je niet de enige bent met deze gevoelens. Dat kan bevrijdend zijn.

Ervaringen van Anna
Tijdens haar studie had Anna ook ervaringen met de quarter life crisis, maar ze wist er uiteindelijk iets positiefs uit te halen. Nu is ze begin vijftig en heeft een vaste baan, maar in haar twintiger jaren kon ze geen besluit nemen over een carrière. Ze had te veel interesses en kon zich niet op één daarvan concentreren. Daarom volgde, en beëindigde, ze verschillende opleidingen. Met haar dertigste verjaardag in zicht, nam de druk toe en stelde ze zichzelf de belangrijke vragen. Dat leidde tot haar beslissing om maatschappelijk werkster te worden. Ze keek nooit meer achterom. Achteraf was ze waarschijnlijk net zo blij geweest met een andere keuze. “Er was niet één perfecte keuze”, aldus Anna.

“Op jonge leeftijd lijken de gevolgen van beslissingen enorm”, zegt Anna. Je gelooft dat de uitkomst van je leven afhangt van de juiste actie op dat moment. Alleen met meer ervaring besef je dat slechte beslissingen meestal maar kleine gevolgen hebben. Bovendien kun je altijd van gedachten veranderen en een andere optie of manier proberen. “Elke crisis kan naar tevredenheid worden opgelost, al lijkt het misschien niet meteen de juiste oplossing”, zegt Anna.

Praten met oudere generaties kan ook helpen om de quarter life crisis aan te pakken. Zij hebben dezelfde ervaringen gehad en zijn bewust van de langetermijngevolgen van besluiten. Zo leer je dat slechte periodes altijd gevolgd worden door goede. Praten met oudere generaties kan je ook laten zien welke acties je beter kunt vermijden. Bijvoorbeeld, mensen die de eenvoudigste weg kozen of een onaangename situatie zo snel mogelijk wilden omzeilen, zijn degenen die met hun beslissingen worstelen. “En dat zijn niet de beste opties”, vindt Anna. “Het doorstaan van ​​en omgaan met een moeilijke situatie is onderdeel van volwassen worden”. Op die manier bouw je zelfvertrouwen op en zijn de opties niet meer zo overweldigend als voorheen. Je kunt leren geloven in jezelf en je eigen capaciteiten.

“Als je er zelf niet uitkomt, kun je het best professionele hulp zoeken”

Anna, social worker at Wageningen University and Research, the Netherlands

Nog een tip van Anna is om veel uit te proberen. Als de beslissing niet goed uitpakt, kun je de ervaring gebruiken, en analyseren waarom dit specifieke pad verkeerd was. Dat kan de basis vormen voor juiste beslissingen. “Daar is het nooit te laat voor, ook al kun je de aandoening geen quarter life crisis meer noemen. Je kunt je hele leven nieuwe dingen leren en veranderingen maken”, aldus Anna.

Je moet je ervan bewust zijn dat het omgaan met een crisis tijd kost, waarschuwt Anna. Als je er zelf niet uitkomt, kun je het best professionele hulp inschakelen. Je kunt contact opnemen met de huisarts en advies inwinnen. Of dat via een contactpersonen op school of werk doen. En natuurlijk kun je naar een ​​psycholoog of psychotherapeut gaan. Volgens Anna is er niet één beste plek om heen te gaan. “Het belangrijkste is dat je het gevoel hebt dat je hulp krijgt.”

Iedereen kan tevreden zijn met zijn of haar leven. Je hoeft niet vast te zitten in een ongelukkige situatie, zelfs niet als je ouder bent dan dertig. Wel kan het noodzakelijk zijn om je eigen verwachtingen bij te stellen. Als je moeilijke fases hebt overwonnen, kan de opgedane kennis en het zelfvertrouwen je de rest van je leven versterken. In zekere zin heb je crises in het leven nodig om je als persoon te ontwikkelen: het biedt de mogelijkheid voor positieve verandering. Vroeg of laat zal je te maken krijgen met een crisis, maar als je er later op terugkijkt en het gevoel hebt dat het je geholpen heeft, is het nog steeds een overwinning.


Belangrijkste referenties

  1. Robinson, O. C. (2015). Emerging adulthood, early adulthood and quarter-life crisis: updating Erikson for the 21st Century. Emerging adulthood in a European context. New York: Routledge.
  2. Robinson, O. C. (2016). Emerging adulthood and quarter-life crisis: A theoretical and empirical view from the UK. In Presentation at 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development, Vilnius, Lithuania.
  3. Anna Jansen is maatschappelijk werkster bij Wageningen University & Research. Ze heeft jarenlange ervaring met het adviseren van mensen in uiteenlopende crisissituaties. Haar naam is op eigen verzoek gewijzigd in een pseudoniem.
Advertisement

Published by Katrin Heidemeyer

Katrin Heidemeyer ist Doktorandin im Bereich Biochemie an der Wageningen University and Research. Durch ihre Arbeit möchte sie das Wissen über die Spezifität von Hormon-Signalen in Pflanzen erweitern. Da ihre Interessen über Pflanzenbiologie hinausreichen, schreibt sie in ihrer Freizeit über diverse Themen. Von Ernährung zu Psychologie, der Neugierde sind keine Grenzen gesetzt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s