Design a site like this with WordPress.com
Get started

Eine Lavalampe herstellen

Hier zeigen wir euch, wie ihr eure eigene zeitweilige Lavalampe mit Haushaltsgegenständen herstellen könnt. Es ist ein lustiges und einfaches Experiment, das für diejenigen geeignet ist, die ihre Kinder in diesen Zeiten der Koronaisolation unterhalten müssen, und für diejenigen, die ihr inneres Kind herauslassen und von der Wissenschaft fasziniert sein möchten.

Advertisement

Maak een Lavalamp

Hier laten we je zien hoe je met huishoudelijke artikelen je eigen tijdelijke lavalamp kunt maken. Het is een leuk en gemakkelijk experiment dat geschikt is voor wie hun kinderen in deze corona-isolatietijd moeten vermaken en voor degenen die hun innerlijke kind naar buiten willen laten en zich door de wetenschap willen laten betoveren.